دسترسی سریع

3

3

4_2

10_1

سی.دی مجموعه مقالات کنفرانس
1401/07/18

پژوهشگران گرامی

مجموعه مقالات کنفرانس را از لینک زیر می توانید دریافت نمایید:

https://b2n.ir/k32400

همچنین تصویر روی جلد CD از لینک زیر قابل دریافت است:

https://b2n.ir/k48255


سومین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی